Wieczór Walk 6

Transmisja Wieczoru Walk w sobotę 25 lipca 2020 odbędzie się dzięki łączom firmy Blast.pl
Zapraszamy do oglądania!